Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram
Choose your language
  • English
Tel: +381 (0) 11 219 76 22
+381 (0) 63 106 55 44

Rekonstrukcija grudi

Kao nekada

Rekonstrukcija grudi

Operativni zahvat rekonstrukcije grudi je izuzetno kompleksan jer zahteva učešće lekara raznih specijalnosti (onkohirurg, plastični hirurg, radiolog, psiholog) u celom procesu dijagnostike, lečenja i rekonstrukcije uklonjene dojke.

Rekonstrukcija dojke može biti primarna kad se u istom operativnom aktu i uklanja i rekonstruiše, što je obično slučaj u početnim stadijumima bolesti, kao i sa tumorima specifičnih lokalizacija dojke.

Odložena ili sekundarna rekonstrukcija dojke se odnosi na pacijentkinje sa urađenom ablativnom hirurgijom dojke i nakon završene radio ili hemoterapije.

Rekonstrukcija dojke se može izvesti na više načina: sa implantatima i tkivnim ekspanderima, sa implantatima i sopstvenim tkivom ili samo sa sopstvenim tkivom (TRAM ). Sve pomenute operacije se izvode u uslovima opšte anestezije i mogu trajati od dva do pet ili šest sati (što je slučaj kada se radi o slobodnom režnju sa stomaka i mikrohirurškim procedurama radi preživljavanja istog na drugom mestu – u predelu dojke). Čest je slučaj da i drugu zdravu dojku moramo operisati zbog simetrije (ukoliko je izuzetno mala,nekad je moramo povećati i obrnuto). Rekonstrukcija bradavice se obavlja šest do dvanaest meseci nakon rekonstrukcije dojke. Tek tad je moguće odrediti pravu poziciju nipple-areola kompleksa.

U poslednje vreme je sve više studija koje govore u prilog dužeg života i boljih rezultata lečenja nakon rekonstriktivnog zahvata na uklonjenim dojkama što još više naglašava uticaj psihe na sam tok bolesti.

Pozovi Kliniku