Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram
Choose your language
  • English
Tel: +381 (0) 11 219 76 22
+381 (0) 63 106 55 44

Hernia Centar Beograd

Prof dr Marinko Žuvela

HERNIA CENTAR BEOGRAD

(CENTAR ZA OTVORENU HIRURGIJU KILA)

Prof dr Marinko Žuvela

U Hernia Centru Beograd rešavaju se  sve vrste primarnih i recidivantnih kila prednje-bočnog trbušnog zida primenom najmodernijih “tension-free” operacija sa korišćenjem protetskih implanta (mrežica) :

  • preponske (ingvinalne direktne i indirekte, femoralne)
  • ventralne (pupčane, epigastrične)
  • spigelove
  • incizione (postoperativne)

Manje i srednje ingvinalne ili ingvinoskrotalne kile rešavaju se Lichtenstein tehnikom sa ugradnjom lakih mrežica najčešće u lokalnoj anesteziji po principima ambulantne hirurgije (pacijent napušta bolnicu peške 2 sata nakon operacije). Svoje rezultate Lichtenstein tehnike Prof dr Žuvela je prikazao na 29.Internacionalnom Kongresu Evropske Hernija Asocijacije (EHS) u Atini 2007.g., 6.Konferenciji Internacionalne Asocijacije za Endoskopsku Hirurgiju Kila (IEHS) u Beogradu 2012, 10.Svetskom Kongresu Internacionalne Asocijacije za Ambulantnu Hirurgiju (IAAS) u Budumpešti 2013.g., 36.Internacionalnom Kongresu Evropske Hernija Asocijacije u Edinburgu 2014.g., i publikovao u domaćem stručnom hirurškom časopisu “Acta Chirurgica Iugoslavica “ 2011; 58(1):15-28.

Femoralne kile se rešavaju plug tehnikom (lake mrežice) u kombinaciji sa Lichtenstein tehnikom (lake mrežice) u lokalnoj anesteziji po principima ambulantne hirurgije (pacijent napušta bolnicu 2 sata nakon operacije), a veće i re-recidivantne femoralne kile rešavaju Rives tehnikom kroz direktan ingvinalni pristup u regionalnoj ili opštoj anesteziji kao jednodnevna procedura (pacijent napušta bolnicu 1 dan nakon operacije). Rezultate rešavanja komplikovanih femoralnih kila Prof dr Žuvela je publikovao u nacionalnom hirurškom stručnom časopisu “Acta Chirurgica Iugoslavica“ 2003;50(4):53-67.

Džinovske ingvinoskorotalne kile rešavaju se Rives tehnikom kroz direktan ingvinalni pristup (teške mrežice) u regionalnoj ili opštoj anesteziji kao jednodnevna procedura (pacijent provodi u bolnici od nekoliko sati do 1 dan nakon operacije). Svoje rezultate Rives tehnike u rešavanju džinovskih ingvinalnih kila Prof dr Žuvela je prikazao na 26.Internacionalnom Kongresu EHS u Pragu 2004.g., 27.Internacionalnom Kongresu EHS u Torinu 2005.g, 29.Internacionalnom Kongresu EHS u Atini 2007.g., 35.Internacionalnom Kongresu EHS u Gdanjsku 2013.g., 36.Internacionalnom Kongresu Evropske Hernija Asocijacije u Edinburgu 2014.g., i publikovao u nacionalnom hirurškom stručnom časopisu “Acta Chirurgica Iugoslavica“ 2003;50(2):37-48. i “Acta Chirurgica Iugoslavica“ 2003;50(4):53-67.

Sve male i srednje ventralne kile (pupčane i epigastrične), male incizione, kao i spigelove kile, rešavaju se originalnom hirurškom tehnikom Prof dr Žuvele “Open Preperitoneal Flat Mesh Technique” sa ugradnjom male lake mrežice u lokalnoj anesteziji po principima ambulantne hirurgije (pacijent u bolnici provodi samo nekoliko sati nakon operacije). Svoju originalnu tehniku Prof dr Žuvela prikazao je na 27.Internacionalnom Kongresu EHS u Torinu 2005.g., 29.Internacionalnom Kongresu EHS u Atini 2007.g., 30.Internacionalnom Kongresu EHS u Sevilji 2008.g, 4.Svetskom Kongresu EHS i AHS (Američke Herija Asocijacije) u Berlinu 2009.g., 32.Internacionalnom Kongresu EHS u Istambulu 2010.g., 10.Svetskom Kongresu Internacionalne Asocijacije za Ambulantnu Hirurgiju (IAAS) u Budumpešti 2013.g., 36.Internacionalnom Kongresu Evropske Hernija Asocijacije u Edinburgu 2014.g., a publikovao u nacionalnom hirurškom stručnom časopisu “Acta Chirurgica Iugoslavica“ 2006;53(1):29-34. i u zvaničnom stručnom časopisu EHS “Hernia“ 2013 Aug;17(4):483-486.

Velike ventralne kile (pupčane i epigastrične), kao i velike incizione kile, rešavaju se Rives sublay tehnikom sa ugradnjom velike teške mrežice u opštoj anesteziji i pacijent provodi u bolnici nekoliko dana nakon operacije. Svoje rezultate Rive sublay tehnike u rešavanju velikih ventralnih/incizionih kila Prof dr Žuvela prikazao je na 27.Internacionalnom Kongresu EHS u Torinu 2005.g., i 29.Internacionalnom Kongresu EHS u Atini 2007.g.

Džinovske (monstruozne) ventralne ili incizione kile – eventracije rešavaju se kombinacijom Rives sublay ili Chevrel onlay tehnike sa korišćenjem jedne ili 2 velike teške mrežice 30×30 cm u kombinaciji sa različitim tehnikama komponentne separacije (Ramirez CST, Maas CST,Ennis CST, Lindsay CST, Levine-Karp CST). Svoje rezultate ovih kompleksnih rekonstrukcija trbušnog zida Prof dr Žuvela prikazao je na  29.Internacionalnom Kongresu EHS u Atini 2007.g., 30.Internacionalnom Kongresu EHS u Sevilji 2008.g., 32.Internacionalnom Kongresu EHS u Istambulu 2010.g., 33.Internacionalnom Kongresu EHS u Gentu 2011.g., i 35.Internacionalnom Kongresu EHS u Gdanjsku 2013.g., 36.Internacionalnom Kongresu Evropske Hernija Asocijacije u Edinburgu 2014.g i 1st World Conference of Abdominal Wall Surgery u Milanu 2015.godine.

U Hernia Centru Beograd rešavaju se i sve komplikacije nakon operacija kila prednjeg trbušnog zida:

1. hronični bol (ingvinodinia) nakon hernioplastike sa mrežicom ingvinalnih kila:

– vađenje cele mrežice i triple neurectomia (presecanja sva 3 senzorna živca n.ilioinguinalis, n.iliohipogastricus i r.genitalis n.genitofemoralis)

2. recidiv (ponovna kila) nakon herniorafije bez mrežice ili hernioplastike sa mrežicom ingvinalnih, femoralnih, ventralnih i incizionih kila:

– vađenje prethodno postavljenje mrežice iz prepone i Lichtenstein ili Rives hernioplastika sa novom mrežicom za ingvinalne ili femoralne kile

– vađenje prethodno postavljene velike mrežice iz prednje-bočnog trbušnog zida i Rives sublay ili Chevrel onlay hernioplastika sa novom velikom mrežicom bez ili sa Ramirez CST

Svoje rezultate u rešavanju različitih komplikacija nakon herniorafije bez mrežice ili hernioplastike sa mrežicom ingvinalnih, femoralnih, ventralnih i incizionih kila Prof dr Žuvela prikazao je na 30.Internacionalnom Kongresu EHS u Sevilji 2008.g, 32.Internacionalnom Kongresu EHS u Istambulu 2010.g., Scientific Conference on the Treatment of Wounds with Negative Pressure Wound Therapy 6th KCI CEE VAC Symposium u Beogradu 2014 i i 1st World Conference of Abdominal Wall Surgery u Milanu 2015.godine, a publikovao u nacionalnom stručnom hirurškom časopisu “Acta Chirurgica Iugoslavica“ 2005;52(1):9-26., u zvaničnom stručnom časopisu EHS “Hernia“ 2014,Feb;18(1):138-140., kao i u drugim značajnim stranim hirurškim stručnim časopisima Hepato-Gastroenetrology 2011; 58:1-6., Hellenic Journalof Nuclear Medicine 2011;14(2):181-183., i Surgery Today 2012;42(12):1253.

Većina operacija preponskih (ingvinalnih i femoralnih), ventralnih (pupčanih i epigastričnih), spigelovih i malih incizionih kila izvode se u lokalnoj anesteziji po principima ambulantne hirurgije (isti dan po prijemu u bolnicu pacijent se operiše, peške napušta operacionu salu i 2 sata nakon operacije ide kući). Džinovske ingvinoskrotalne kile, kao i velike ventralne i incizione kile rešavaju se u opštoj anesteziji po principima jednodnevne hirurgije (pacijen provodi u bolnici 1 dan nakon operacije). Velike incizione i ventralne kile operišu se u opštoj anesteziji a pacijent provodi nekoliko dana u bolnici nakon operacije.

 

Pozovi Kliniku