Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram
Choose your language
  • English
Tel: +381 (0) 11 219 76 22
+381 (0) 63 106 55 44

Prof Dr Marinko Žuvela

Biografija

Vanredni profesor dr Marinko Žuvela

BIOGRAFSKI PODACI

Dr  Marinko Žuvela rođen je u Subotici 17.12.1956. godine. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1975. godine a diplomirao je 31.3.1981. godine sa prosečnom ocenom 8.73. Obavezni lekarski staž obavio je u Beogradu 1981-1982. godine.

Na I hiruršku kliniku primljen je maja 1984. godine kao klinički lekar.  Specijalizaciju iz Opšte hirurgije obavio je na klinikama Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 21.10.1988. godine. Radi na I hirurškoj klinici kao lekar hirurg specijalista sa 25 godina specijalističkog staža. Aktivan je u elektivnom operativnom radu na odeljenju hepatobiliopankreatične hirurgije kao i izvođenju operativnog programa ambulantnog i hospitalnog lečenja svih vrsta kila trbušnog zida.

Za asistenta na Katedri HirurgijeMedicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 9.11.1994. godine, reizabran 1998. godine. U zvanje docent na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu  izabran 4.10.2000.godine, a 2005.godine ponovo izabran u isto zvanje. U zvanje vanrednog profesora na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 26.02.2009.godine., a reizabrnan 2013.g. U zvanje redovnog profesora na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je septembra 2014.godine. Govori engleski jezik. Služi se računarom.

STRUČNO-NAUČNI RAD

Magistarski rad iz oblasti Hirurška anatomija sa nazivom “Distribucija limfogenih metastaza kod karcinoma antralnog dela želuca” odbranio je 24.6.1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Izbor hirurške procedure u lečenju cistične ehinokokoze jetre” uspešno je odbranio 19.06.1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Rad uže specijalizacije iz oblasti digestivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa nazivom “Modifikovana Rivesova tehnika u lečenju preponskih kila” uspešno je odbranio 27.12.2005.godine i stekao zvanje specijaliste hirurgije digestivnog sistema.

Bio je na stručnom usavršavanju iz oblasti hirurgija kila u toku oktobra 2000. godine na Univerzitetskoj klinici u Reimsu (Francuska) kod Prof Dr JeanBernardFlamenta, dugogodišnjeg predsednika Evropske Hernia Asocijacije.

Bio je podpredsednik Udruženja herniologa Srbije u periodu 2008-2009., a predsednik ovog udruženja u periodu 2009-2011., i član je naučnog odbora Udruženja herniologa Srbije u periodu 2011-do danas. Predsednik je Udruženja za Ambulantnu Hirurgiju Srbije (Serbian Association for Ambulatory Surgery –SAAS) od 2014.godine do danas. Organizator je i instruktor mnogobrojnih regionalnih i domaćih work shopova iz oblasti hirurgije kila (“Preponske kile” Bar 2004., “Incizione kile” Pančevo 2005., “Incizione kile” Požarevac 2008., “Ambulantna hirurgija kila” Beograd 2008., “Hernia day” Sarajevo 2008., “Dileme i komplikacije u hirurgiji kila” Beograd 2009., “Moderna hirurgija kila” Kotor 2014, “Ambulantna hirurgija kila trbušnog zida” Arandjelovac 2014., i “Day surgery: make it happen”, Belgrade 14-15. November 2014. Sa referisanim radovima prisutan je na Internacionalnim kongresima Evropske Hernija Asocijacije: 26. Internacionalni Kongres EHS Prag 2004., 27. Internacionalni Kongres EHSTorino 2005., 29. Internacionalni Kongres EHS Atina 2007., 30. Internacionalni Kongres EHS Sevilja 2008., 32. Internacionalni Kongres EHS Istambul 2010., 33. Internacionalni Kongres EHS Gent 2011., i 35. Internacionalni Kongres EHS Gdanjsk 2013., 36 Internacionalni Kongres EHS Edinburg 2014 i 1st World Conference of Abdominal Wall Surgery Milan.2015.godine.

Izlagao je svoje radove na Prvom Kongresu Herniologa Srbije Niš 2005., Prima Conferinta de Chirurgie Romano-Sarba Turnu Severin 2006., 2nd Serbian-Romanian Surgical Conference Kladovo 2007., 7th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija-Rijeka 2007., 3rd Romanian-Serbian Surgical Conference Krajova 2008., Romanian National Surgery Congress Konstanca 2008., 4th Serbian-Romanian Surgical Conference Zrenjanin 2009., Rotterdam Interactive Congress (RICH) & Peritoneum and Surgery Society (PnS) Roterdam 2009., Symposium Diagnosis and Treatment of Abdominal Hernias Temišvar 2010., VI Congress of Hungarian Association for Ambulatory Surgery & Regional Meeting of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe  Budimpešta 2010., Drugi Kongres Herniologa Srbije Niš 2010., 5th Romanina-Serbian Surgical Conference Temišvar 2010., 6th Meeting of International Endohernia Society Beograd 2012., 10th International Congress of the International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) Budimpešta 2013., 10th Congress of European-African Hepato Biliary Association Beograd 2013., 10th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija-Rijeka 2013. Bio je pozivni predavač sa uvodnim predavanjem “Open parastomal hernia repair – componenets separation techniques, modified Rives sublay mesh technique or modified Sugarbaker intraperitneal mesh technique“ na sesiji Kontraverze u digestivnoj kirurgiji na 11th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija Rijeka 13-16.05.2015. godine.

U okviru Kontinuirane medicinske edukacije bio je predavač na edukativnim seminarima: “Savremeni pristup u operativnom lečenju incizionih kila” Medicinski fakultet Niš 2005., “Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2007., “Savremeni pristup operativnom lečenju ingvinalnih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2008., “Savremeni pristup operativnom lečenju incizionalnih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2008., i “Ambulantna hirurgija kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2009. Bio je predavač na naučnom skupu Ambulantna hirurgija u abdominalnoj hirurgiji u Akademiji medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva u Beogradu 2006., i na naučnom skupu Mini-invazivne procedure u hirurgiji u Akademiji medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva u Beogradu 2012. Bio je predavač na postgraduate course Adriatic Conference for Endoscopic Surgery Dubrovnik 2009., symposium Adriatic Conference for Endoscopic Surgery Dubrovnik 2009., i na poslijediplomskom tečaju trajne izobrazbe liječnika 1. kategorije Suvremena kirurgija kila trbušnog zida na SveučilištuJosipJurjaStrossmayer, Medicinski fakultet u Osijeku 2010.

Dr Žuvela do sada ima 202 publikacije, jedno poglavlje u knjizi nacionalnog značaja i jedno poglavlje u udžbeniku nacionalnog značaja. Šesnaest radova je štampano u celini u časopisima indeksiranim u Current Contentsu (CC) ili Science Citation Index-u (SCI), 1 rad štampan kao letter, short note u časopisu indeksiranom u CC ili SCI, 20 radova je publikovano u časopisima indeksiranim u Medlineu, a 4 rada je štampano u celini u internacionalnim i nacionalnim časopisima koji nisu indeksirani u navedenim bazama podataka. Dr Marinko Žuvela ima 4 rada štampana u celini u zbornicima internacionalnih skupova i 19 radova štampanih u celini u zbornicima nacionalnih skupova. Dr Marinko Žuvela ima 92 rada štampana u obliku izvoda u zbornicima internacionalnih skupova i 42 rada štampana u obliku izvoda u zbornicima nacionalnih skupova..

Prof dr Marinko Žuvela u svom hirurškom radu primenjuje najmodernije otvorene tehnike sa ili bez primene protetskih implanta za rešavanje svih vrsta kila prednje-bočnog trbušnog zida (preponske ingvinalne i femoralne, pupčane, epigastrične, Spigelove i incizione). Većinu operacija izvodi u lokalnoj anesteziji po principima ambulantne hirurgije (bolesnik napušta bolnicu nekoliko sati nakon operacije) na osnovu preporuka Evropske Hernija Asocijacije. Veće kile operiše u opštoj anesteziji Rives-sublay tehnikom ili različitim tehnikama komponentne separacije. Takodje se bavi lečenjem najtežih postoperativnih komplikacija nakon operacije kile kao što je hronični bol, infekcija mrežice ili višestruki recidiv kile.

SPISAK RADOVA IZ OBLASTI HIRURGIJA KILA

Pozovi Kliniku