Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram
Choose your language
  • English
Tel: +381 (0) 11 219 76 22
+381 (0) 63 106 55 44

Smanjenje usana

Kada stvari krenu naopako

Usled preterivanja u zahtevima pacijenata, nestručne ili preterane aplikacije različitih filera, kao i individualne reakcije pacijenata česti su neprihvatljivi i loši rezultati.
Tada se pribegava odgovarajućim hirurškim metodama za smanjenje usana.

Osnovna je hirurško otklanjanje viška filera, eventualno formiranih granuloma ili neravnina na usnama. Ova hirurška procedura se najčešće izvodi ambulantno u uslovima lokalne anestezije i blage sedacije. Podrazumeva precizne hirurške rezove (ekscizije) kojima se odstranjuje deo sluzokože, eventualno razvijenog ožiljnog tkiva ili stranog materijala.
Kao neželjena posledica ove op procedure mogu zaostati ožiljci na unutrašnjim stranama usana (tačnije na sluzokoži)

Manje invazivna, a jednako uspešna hirurška tehnika je korištenje Smart lipo lasera (kao prvog izbora). Ovaj uređaj zahvaljujući talasnoj dužini Nd_Yag lasera, pored razgradnje masnog tkiva, u stanju je da razgradi i nakupine silikona ili polimetil metakrila.
Ove nakupine su obično ograničene u takozvane silikonome zahvaljujući opni koju sam organizam oko njih formira. Talasna dužina od 1064nm prvenstveno razbija pomenutu opnu, i utiče na skupljanjenje (skvrčavanje) partikula stranog materijala, čime se ukupan volumen usana smanjuje i postiže bolji izgled.

Ovaj op zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, traje 30-tak minuta, ne zahteva duži boravak pacijenta na klinici, a kao jedinu neželjenu propratnu posledicu ima otoke koji traju par dana. Nekada je zarad dobrih rezultata potrebno proceduru i ponoviti.

Pozovi Kliniku